Kategorie

Informacje

Producenci

Regulamin sklepu

REGULAMIN

1. Postanowienia ogólne.

1.1)      Niniejszy regulamin określa warunki dokonywania zamówień na stronie internetowej www.niezawodniwzieleni.pliokreśla zasady zawierania pomiędzy Sprzedawcą a Nabywcą  umowy sprzedaży towaru, przy wykorzystaniu środków porozumiewania się naodległość .

1.2)      W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jestregulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2017 r., poz. 1219 z późn. zm.). Regulamin skierowany jest do wszystkich Nabywców Sklepu  zobowiązanych do przestrzegania wszystkich jego postanowień . Sprzedaż odbywa się na podstawie obowiązującego w momencie złożenia zamówienia Regulaminu.  

1.3)      W celu uniknięcia błędów podczas korzystania z usług naszego portalu oraz składania zamówień, niezbędne korzystanie jest z jednej z ogólnie dostępnych przeglądarek internetowych takich jak: Google Chrome, Internet Explorer, Opera, Mozifla Firefox lub Safari.

1.4)      Prowadzącym system jest firma "WRZOS" Wojciech Kijak z siedzibą w 48-300 Nysa ul. Stanisława Wyspiańskiego 1 NIP: 753-000-72-90 która współpracuje z firmą PHU „TED” Małgorzata Kijak z siedzibą w 48-300 Nysa, ul. Stanisława Wyspiańskiego 1 NIP: 753-001-55-56 w ramach realizacji zamówień złożonych na stronie www.niezawodniwzieleni.pl.

1.5)      Regulamin zamieszczony jest na stronie Systemu Zamówień Internetowych działającej pod adresem www.niezawodniwzieleni.pl

1.6)      Informacje zawarte na stronie internetowej www.niezawodniwzieleni.pl nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 i 66(1) Kodeksu Cywilnego, natomiast stanowią zaproszenie do zawarcia umowy z firmą w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

1.7)      Korzystający z portalu wyraża zgodę na wykorzystanie swoich danych osobowych przez "WRZOS" Wojciech Kijak oraz PHU „TED” Małgorzata Kijak, z siedzibą w Nysie 48-300 przy ul. Stanisława Wyspiańskiego 1 do celów marketingowo-reklamowych, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 r., poz. 1000 z poźn. zm.) oraz na otrzymywanie na powyższy adres e-mail oraz numer telefonu informacji handlowych drogą elektroniczną. Jednocześnie oświadcza, że został poinformowany o przysługującym prawie dostępu do treści jego danych oraz możliwości ich poprawiania i usunięcia.

1.8)      Wszystkie towary prezentowane przez Sprzedawcę  są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych, dopuszczone do obrotu na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

1.9)      Wszelkie nazwy i znaki handlowe umieszczone na Stronie internetowej Sklepu są znakami zastrzeżonymi dla ich właścicieli i zostały użyte wyłącznie w celu identyfikacji towaru i usług.

2. Szczególne warunki sprzedaży towarów spalinowych, elektrycznych i akumulatorowych

2.1)   Urządzenia spalinowe, elektryczne, akumulatorowe/bateryjne są dostępne w sprzedaży tylko i wyłącznie w sklepie stacjonarnym. Istnieje możliwość zamówienia produktu w Systemie Zamówień Internetowych, lecz celem zakupienia towaru należy stawić się osobiście  lub w przypadku braku możliwości stawienia się osobiście po uzgodnieniu warunków ze Sprzedawcą poprzez kontakt na: info@niezawodniwzieleni.pl

2.2)   Punkty stacjonarne w których można nabyć produkty zamówione przez sklep internetowy, oraz świadczenie usług:
- 48-300 PHU „TED” Małgorzata Kijak Nysa ul. Wyspiańskiego 1            (77) 433 40 50 / info@niezawodniwzieleni.pl
- 49-300 „WRZOS” Wojciech Kijak   Brzeg – Pawłów ul. Krótka 3            (77)416 84 90 / info@niezawodniwzieleni.pl
- 48-200 PHU „TED” Małgorzata Kijak  Prudnik ul. Prężyńska 17            (77)436 76 88 /
info@niezawodniwzieleni.pl

2.3)   Sprzedawca umożliwia sprawdzenie towaru w postaci urządzenia spalinowego, elektrycznego, akumulatorowego/bateryjnego pod względem kompletności, zgodności z opisem towaru , prawidłowości  funkcjonowania oraz przedstawienia podstawowych zasad BHP z zakresu obsługi urządzenia.

2.4)   Do sprzedaży towarów  spalinowych, elektrycznych i akumulatorowych  nie stosuje się ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2017, poz. 1219 z późn. zm.).

3.Składanie zamówień.

3.1)   Do zapoznania się z towarami zamieszczonymi w Systemie Zamówień Internetowych służy moduł wyszukiwania produktów.

3.2)   Ceny podane na stronie internetowej Systemu Zamówień Internetowych podawane są w złotych polskich (PLN) powiększonych o podatek od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi przepisami (w wartościach brutto).

3.3)   Wybór towaru następuje poprzez wybranie opcji "Do koszyka" znajdującej się przy każdej pozycji. Towar zostaje umieszczony w wirtualnym koszyku.

3.4)   Po dokonaniu wyboru asortymentu, po kliknięciu przycisku „Przejdź do realizacji zamówienia” system przechodzi do formularza „Podsumowanie zakupów", który należy dokładnie sprawdzić zawartość koszyka, a następnie kliknąć "Przejdź do realizacji zamówienia".

3.5)   Po wprowadzeniu danych Zamawiającego , i "realizacji zamówienia" pokazuje się okno dostawy, a następnie Zamawiający wybiera odpowiednią dla niego formę.

3.6)   Po złożeniu zamówienia System wysyła e-mail na podany adres Zamawiającego ze wskazaniem ceny złożonego zamówienia w wartości powiększonej o należny podatek od towarów i usług (cena brutto). Złożenie zamówienia oznacza akceptację zasad niniejszego Regulaminu. Potwierdzenie zamówienia nie oznacza zawarcia umowy sprzedaży. Niezwłocznie po otrzymaniu zamówienia przedstawiciel handlowy kontaktuje się z Zamawiającym poprzez e-mail lub celem ustalenia szczegółów sprzedaży, które zależą od zamówionego towaru.

3.7)   W przypadku, gdy zamówiony towar nie będzie dostępny, Przedstawiciel firmy „WRZOS” lub „TED” skontaktuje się z Zamawiającym (telefon, e-mail) w celu ewentualnej zmiany, anulowania zamówienia  bądź terminu jego dostępności.

4.Realizacja Zamówień.

4.1)   Po otrzymaniu zamówienia i jego dostępności, przedstawiciel firmy "WRZOS" lub „TED” kontaktuje się z Nabywcą  za pośrednictwem e-mail lub telefonicznie celem ustalenia terminu odbioru bądź dostawy zamówionych towarów.

4.2)      Zamówienie dotyczące  urządzenia SPALINOWEGO, ELEKTRYCZNEGO ORAZ AKUMULATOROWEGO podlega szczególnym zasadom realizacji zamówienia a Nabywca obowiązany  jest do osobistego stawienia się w jednym z punktów handlowych (lokalizacja punktów dostępna pod adresem http://www.niezawodniwzieleni.pl/kontakt ), w celu uzgodnienia warunków realizacji zamówienia w tym gwarancji, sprawdzenia poprawności działania urządzenia i ewentualnej dostawy.

4.3)      Sprzedany towar może znajdować się w otwartym opakowaniu i nosić ślady użycia w zakresie, w jakim to wynika z konieczności dokonania przez sprzedawcę przeglądu przedsprzedażnego.

4.4)      Produkty inne niż ujęte pkt.3 ust.2, będą wysyłane za pośrednictwem podmiotów do tego przeznaczonych – firm transportowych.

5. Płatności.

5.1)   Z chwilą ustalenia wszystkich warunków realizacji złożonego zamówienia Sprzedający zobowiązuje się przenieść na Nabywcę własność rzeczy i wydać mu rzecz, a Nabywca zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę.

5.2)      Formy płatności:
a) Płatność gotówką przy odbiorze osobistym.
b) Płatność kartą kredytową przy odbiorze osobistym.
c) Płatność przelewem (przedpłata).
d) Płatność za pobraniem.
e) Płatności w systemie ratalnym.

6. Zwroty zakupionego towaru przez Konsumenta

6.1)   Nabywca, który zawarł umowę sprzedaży na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania towaru odstąpić od umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów z wyjątkiem bezpośrednich kosztów jego zwrotu i wyłączonych z tego prawa urządzeń spalinowych, elektrycznych i akumulatorowych . Akceptacja postanowień niniejszego regulaminu równoznaczna jest w skutkach z poinformowaniem Nabywcy o prawie odstąpienia od umowy w powyżej wskazanym terminie. Wzór odstąpienia od umowy stanowi załącznik (zał.1)do niniejszego regulaminu w postaci pliku PDF.

6.2)   Korzystając z prawa odstąpienia od umowy, Nabywca zobowiązany jest odesłać na własny koszt bądź dostarczyć osobiście zwracany towar do firmy "WRZOS" 49-300 Pawłów ul. Krótka 3 lub „TED” 48-300 Nysa ul. Stanisława Wyspiańskiego 1, od którego towar zakupił wraz z pisemnym oświadczeniem o odstąpieniu od umowy. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Nabywca.

6.3)   Nabywca ma obowiązek niezwłocznie zwrócić towar bezpośrednio Sprzedającemu  lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedającego do jego odbioru , jednak nie później niż w ciągu 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Strony zawartej  umowy sprzedaży postanowią inaczej. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

6.4)   Zwrotu  płatności Sprzedawca dokona w ciągu 72 godzin od dnia  zwrotu towaru od Nabywcy i stwierdzeniu stanu jego zgodności ze stanem pierwotnym, w tym sprawności  i kompletności z chwili wydania towaru.

6.5)   Nabywca ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy oraz sprzeczny z jego właściwościami i przeznaczeniem.

6.6)   Nabywca ponosi odpowiedzialność również za niewłaściwe zabezpieczenie rzeczy, transport oraz kradzież zwracanego towaru.

6.7)   Akceptacja postanowień niniejszego regulaminu równoznaczna jest z poświadczeniem poinformowania o prawie odstąpienia i otrzymania wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

6.8)   Zwrotowi nie podlegają poniesione przez Nabywcę koszty odesłania towaru.

6.9)   Przepisy dotyczące prawa odstąpienia od umowy nie mają zastosowania w przypadku zamówienia towaru przed zakupem, który następuje w sklepie stacjonarnym dotyczy produktów z pkt.3 ust.2,

6.10)  W przypadku stwierdzenia zmniejszenia wartości zakupionego i zwracanego towaru sprzedawca może dokonać sprawdzenia go przez odpowiedniego rzeczoznawcę. Koszty związane z usługami, dostawą do rzeczoznawcy pokrywa Nabywca który nie dotrzymał zapisu w "oświadczeniu o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość" o zwróceniu towaru w stanie niezmienionym. W takim wypadku zapłata za towar zostanie zabezpieczona przez Sprzedającego do czasu wyjaśnienia sprawy. O każdej czynności wykonywanej przez Sprzedawcę Nabywca zostanie poinformowany email lub telefonicznie.

7.Reklamacja, Dostawa

7.1)   Reklamację należy zgłaszać drogą elektroniczną na adres email info@niezawodniwzielen.pl – tylko w przypadku zakupienia towaru poza przedsiębiorstwem, a w przypadku towaru zakupionego w punkcie należy zgłosić to w sklepie.

7.2)  Termin rozpatrzenia reklamacji  przez Sprzedawcę wynosi 14 dni od dnia jej zgłoszenia.

7.3)  Gwarancja – Zakup konsumencki (paragon) 2 lata, Zakup firmowy (FV) 1 rok, W niektórych przypadkach dystrybutor udziela gwarancji nawet do 5 lat jednak jest to uwarunkowane okresowymi przeglądami płatnymi i rejestracją towarów na stronie internetowej producenta bądź importera. Szczegóły bezpośrednio w opisie towaru.

7.4)   Doręczenie towaru przez pracownika Sprzedawcy  następuje wraz w paragonem lub fakturą VAT po przeprowadzonej prezentacji  towaru, sprawdzeniu kompletności i zgodności towaru z umową oraz  podpisaniu protokołu odbioru towaru przez Nabywcę (zał.2).

7.5)   Formy Dostawy:
- Za pośrednictwem firmy kurierskiej (koszt dla paczek do 30kg 30 PLN, powyżej + 10PLN pobranie)
- Za pośrednictwem pracowników Sprzedawcy codzienne trasy NYSA – BRZEG, NYSA – PRUDNIK, PRUDNIK – OPOLE. Istnieje możliwość negocjacji cen transportu bezpośrednio w punkcie z którego ma zostać dokonana dostawa towaru.  

- Produkty wielkogabarytowe (np. traktorki) Sprzedawca dostarcza osobiście:
a) Gmina Nysa, Prudnik, Brzeg – BEZPŁATNIE
b) Powiat Nyski, Prudnicki, Brzeski, Opolski – 100/200 PLN
c) Powiat Opolski, Namysłowski, Kluczborski, Oleski, Strzelecki, Krapkowicki, Kędzierzyńsko-kozielski, Głubczycki. - 200/300PLN
d) Województwo Dolnośląskie, Śląskie, część Wielkopolskiego, część Łódzkiego, część świętokrzyskiego, część Małopolskiego – 500/600 PLN
e) Cały Kraj – Negocjacje indywidualne zależne od zamówionego towaru.

8. Ochrona danych osobowych

8.1)   Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest  Sławomir Kijak slawomir.kijak@gmail.com wyznaczony przez Firmę "WRZOS" Wojciech Kijak i „PHU TED” Małgorzata Kijak z siedzibą w Nysie, adres: ul. Stanisława Wyspiańskiego 1, 48-300 Nysa. Nabywca dysponuje prawem wglądu do swoich danych oraz prawem ich aktualizacji i poprawiania oraz usunięcia. Może również zwrócić się do Usługodawcy z żądaniem usunięcia danych poprzez wysłanie stosownej prośby na info@niezawodniwzieleni.pl

8.2)   Dane te są wykorzystywane w w/w celach wyłącznie przez firmę "WRZOS" lub „TED” określonych w złożonym zamówieniu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a brak ich podania  skutkuje brakiem możliwości zawarcia umowy sprzedaży.

8.3)   "WRZOS" i „TED” nie udostępnia danych osobowych Nabywców podmiotom trzecim w celu ich przetwarzania i wykorzystywania na potrzeby marketingowe.

8.4)   W wyniku złożenia zamówienia przez Nabywcę – Firma "WRZOS" Wojciech         Kijak lub PHU „TED” Małgorzata Kijak z siedzibą w Nysie, adres: ul. Stanisława Wyspiańskiego 1, 48-300 Nysa - uprawniona jest do przetwarzania danych osobowych Nabywcy w celu ewidencji sprzedaży, kontaktu z Nabywcą oraz realizacji umowy sprzedaży, z zachowaniem zasad wynikających z Ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz innych obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych, które uzupełniają i/lub wdrażają RODO.

9. Postanowienia końcowe

9.1)   Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.

9.2)   Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, a mianowicie w przypadku zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Zamawiającego w terminie 7 dni przed ich wprowadzeniem.

9.3)   W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta i ustawy o ochronie danych osobowych.

9.4)  Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania  reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

9.5)   Rozstrzyganie sporów pomiędzy Sprzedawcą a Nabywcą będącym konsumentem, zostaje poddane sądowi właściwemu miejscowo zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.

 

Odstąpienie od umowy Pobierz

Potwierdzenie wydania towaru POBIERZ